Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 1921 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 listopada 1920 r.
w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu z dnia 17 września 1920 r., zawierającem przepisy wykonawcze dla b. dzielnicy austrjackiej w przedmiocie należytości od przeniesień majątku pod tytułem darmym, ogłoszonem w Dzienniku Ustaw Rz. P. za r. 1920, № 95 poz. 628.

W tekście powyżej wymienionego rozporządzenia prostuje się niniejszem następujące omyłki:
1) w art. 21, ustęp pierwszy: w wyliczeniu §§, ulegających uchyleniu, niewłaściwie podano §§ 35 i 57; obie liczby te należy skreślić;
2) w art. 25, ustęp trzeci: w końcu czwartego wiersza zamiast "w art. 13" powinno być "w art. 14";
3) w art. 25, ustąp drugi ze znakiem (5): w trzecim wierszu oraz w art. 27, dział 3, ustęp trzeci w wierszu trzecim (pierwszym na str. 1709 Dz. Ustaw) zamiast "§ 1" powinno być "art. 1".