Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.497

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1921 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 sierpnia 1921 r.
w sprawie sprostowania omyłek druku w ustawie z dnia 7 czerwca 1921 r. o opłacaniu nadzwyczajnych kar za zwłokę od wymierzonych, a nie zapłaconych w terminie podatków i opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich), tudzież taks, oraz o kosztach przymusowego ściągania tychże należności skarbowych (Dz. Ust. Rz. P. 1921 r. Na 57, poz. 357).

W wierszu drugim art. 1 powołanej wyżej ustawy zamiast wyrazu "kar" ma być "taks".

W wierszu piątym art. 8 wyraz "odpowiednio" ma brzmieć "odpowiednie".

W wierszu pierwszym ustępu 2 art. 9 zamiast wyrazu "miejsca" ma być "miejscu".