Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.23.135

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1921 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 lutego 1921 r.
w sprawia sprostowania omyłek druku w rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 1820 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o ujednostajnieniu na obszarze b. zaboru rosyjskiego ustaw i rozporządzeń o podatku przemysłowym (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 1 poz. 1).

W tekście powyżej wymienionego rozporządzenia prostuje się niniejszem następujące pomyłki:
1) w § 2, wierszu 13, zamiast "ważnym", winno być "wyłącznym", a w wierszu" 15, zamiast "opodatkowaniu'", winno być "podatkowi";
2) w § 20, wierszu 4, zamiast "opodatkowaniu", winno być "podatkowi";
3) w § 31, wierszu 6, zamiast "nadwyżką", winno być "podwyżką.