Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.45.277

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 1921 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 kwietnia 1921 r.
w sprawie sprostowania omyłek druku, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 35, poz. 206).

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie, przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r., ustaw o państwowym podatku dochodowym i majątkowym, o podatku od kapitałów i rent i ustawy o podatku przemysłowym w części, dotyczącej zasadniczego podatku przemysłowego oraz w sprawie uchylenia pobieranego w powiatach wołyńskich na rzecz Skarbu podatku od widowisk, - prostuje się następujące omyłki druku:
1) w § 1, wierszu 8, po słowie "podatku" należy dodać "dochodowym wraz ze specjalnym podatkiem";
2) w § 2, wierszu 1, zamiast "przemysłowy i procentowy" winno być "przemysłowy procentowy";
3) w § 4, ustępie b) wierszu 4, po cyfrze "1920", należy skreślić literę "r";
4) w § 5, wierszu 4, należy po słowie "Urzęd." dodać "Zarz.".