Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.21.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 marca 1920 r.
w sprawie sprostowania instrukcji do ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 listopada 1918 r. (Dz. Pr. № 18, poz. 46) ze zmianami wynikającemi z dekretów z dn. 19 i 26 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. № 20, poz. 63 i № 21, poz. 74) oraz z ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o uzupełniających wyborach z dalszych części b. zaboru pruskiego (Dz. Pr. № 65, poz. 393), umieszczonej w № 20 Dziennika Ustaw z dn. 4 marca 1920 r. p. 113.

Do art. 35

w 2 - im wierszu ustępu 2 - go na miejsce "pomiędzy 11 - ym a 14 - ym dniem", powinno być "pomiędzy 25 - ym a 30 - ym dniem".