Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.92.502

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1919 r.

SPROSTOWANIE.

W artykule 1 rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów z dn. 13-listopada 1919 r. ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej № 90, poz. 489, należy po słowach "z wyjątkiem spraw przekazanych administracji wojskowej" wstawić, opuszczone przez omyłkę, słowo "skarbowej" (wiersz 4 artykułu 1-go).
Warszawa, dn. 5 grudnia 1919 r.