Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.3.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1924 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
w przedmiocie sprostowania błędu w ustawie z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

W ogłoszonej w № 116 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 924 ustawie z dn. 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska należy w artykule 47, ustęp pierwszy, wiersz 7 od góry, cyfrę "50" zastąpić przez "60".