Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 23 kwietnia 1923 r. o przekazaniu Uniwersytetowi Jana Kazimierza we Lwowie budynków posejmowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.1.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 1924 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
w przedmiocie sprostowania błędu w ustawie z dnia 23 kwietnia 1923 r. o przekazaniu Uniwersytetowi Jana Kazimierza we Lwowie budynków posejmowych.

W ogłoszonej w numerze 61 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1923 pod pozycją 444 ustawie z dnia 23 kwietnia 1923 r. o przekazaniu Uniwersytetowi Jana Kazimierza we Lwowie budynków posejmowych należy w artykule 4 wiersz pierwszy wyrazy "ul. Smolki" zastąpić przez wyrazy "pl. Smolki".