Sprostowanie błędu w ustawie z dn. 11 sierpnia 1923 r., zmieniającej niektóre przepisy karne, obowiązujące w województwach: poznańskiem i pomorskiem oraz w górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.128.1052

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1923 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
w przedmiocie sprostowania błędu w ustawie z dn. 11 sierpnia 1923 r., zmieniającej niektóre przepisy karne, obowiązujące w województwach: poznańskiem i pomorskiem oraz w górnośląskiej części województwa śląskiego.

W ogłoszonej w № 92 Dziennika Ustaw z r. 1923 pod pozycją 721 ustawie z dnia 11 sierpnia 1923 r., zmieniającej niektóre przepisy karne, obowiązujące w województwach: poznańskiem i pomorskiem oraz w górnośląskiej części województwa śląskiego należy w art. 8 wiersz pierwszy i drugi wyraz "wprowadzenia" sprostować na "wprowadzania".