Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.12.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1993 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lutego 1993 r.
o sprostowaniu błędu w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191) prostuje się następujący błąd:
W ust. 1 sentencji uchwały zamiast wyrazów "użyty w art. 5 ust. 2" powinny być wyrazy "użyty w art. 5 ust. 1".