Dziennik Ustaw

Dz.U.1943.5.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 1943 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 maja 1943 r.
o sprostowaniu błędu w tekście załącznika Nr. 2 do art. 6 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 kwietnia 1943 r. o wydatkach i dochodach państwowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1943 r.

Na podstawie art. 5 ust. (1) pkt. 5) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.R.P. Nr. 68, poz. 423) prostuję następujący błąd w tekście załącznika Nr. 2 do art. 6 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 kwietnia 1943 r. o wydatkach i dochodach państwowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1943 r. (Dz.U.R.P. Nr. 4, poz. 10):
W wierszu 18 od góry, str. 25 w prawej kolumnie zamiast " 55, 9, 0 " powinno być: " 55, 0, 0."