Sprostowanie błędu w tekście polskim konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.31.213

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1952 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 16 czerwca 1952 r.
o sprostowaniu błędu w tekście polskim konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 524) prostuje się następujący błąd w tekście polskim konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (Dz. U. R. P. z 1952 r. Nr 2, poz. 9), a mianowicie w art. XIII ust. 1 i 2 zamiast "19" powinno być "90".