Sprostowanie błędu w tekście oświadczenia rządowego z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.52.335

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 1939 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
2 dnia 6 kwietnia 1939 r.
o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r.

Na podstawie art. 5 ust. (1) pkt 4) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423) prostuje się błąd w tekście oświadczenia rządowego z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r. (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 22, poz. 140), a mianowicie w ostatnim wierszu pierwszego ustępu tego oświadczenia zamiast "1938 r." powinno być "1939 r.".