Sprostowanie błędu w tekście drugiego protokołu dodatkowego z dnia 22 lipca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.87.596

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 1938 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 3 października 1938 r.
o sprostowaniu błędu w tekście drugiego protokołu dodatkowego z dnia 22 lipca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r.

Na podstawie art. 5 ust. (1) pkt 3) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1938 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423) prostuje się błąd w przekładzie polskim drugiego protokołu dodatkowego z dnia 22 lipca 1938 r. (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 64, poz. 485) do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 84, poz. 726), a mianowicie na stronie 1142 w wierszu 27 od góry wspomnianego Nr 64 Dziennika Ustaw z 1938 r. zamiast wyrazu "wywozowe" powinno być "przywozowe".