Sprostowanie błędu w rozporządzeniu z dnia 24 czerwca 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.18.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1930 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 marca 1930 r.
w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 380).

Na podstawie art. 6 punkt b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) prostuję następujący błąd powstały przy ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r. o ustaleniu okręgów sądów grodzkich w Brodnicy, Golubiu, Toruniu i Wąbrzeźnie oraz siedziby i okręgu sądu grodzkiego w Kowalewie (Dz. U. R. P, Nr. 45, poz. 380):
W § 1 punkt c należy skreślić wyraz "Konczewice".