Sprostowanie błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie organizacji państwowych komisji... - Dz.U.1950.58.536 - OpenLEX

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.58.536

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1950 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1950 r.
w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. Nr 55, poz. 305) prostuje się następujące błędy:
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 484):
1)
w § 82 ust. 3 zamiast "(§ 8)" powinno być "(§ 87)",
2)
w § 87 zamiast daty "1950 r." powinno być "1955 r.".