Sprostowanie błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.40.208

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1961 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 1961 r.
o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) prostuje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego (Dz. U. Nr 35, poz. 176) następujący błąd:
w § 11 ust. 1 pkt 10 lit. b) w wierszu szóstym od góry zamiast wyrazów "jednostek gospodarki uspołecznionej" powinny być wyrazy "jednostek gospodarki nie uspołecznionej".