Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.48.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1958 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 1958 r.
o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach handlowych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) prostuje się następujący błąd w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach handlowych (Dz. U. Nr 41, poz. 194):
dotychczasowa treść § 6 powinna być oznaczona jako ust. 1 oraz uzupełniona ustępem 2 w brzmieniu:

"2. Oprócz korekt, o których mowa w ust. 1, wyniki roku 1957 koryguje się o sumy z innych tytułów uznanych za uzasadnione przez właściwego Ministra."