Sprostowanie błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.112.799

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1925 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 października 1925 r.
o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1328 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów (Dz. U. R. P. Na 69, poz. 486) zaszedł błąd, który niniejszem prostuje się.
wydrukowano:
Pozycja taryfy celnej:Nazwa towaru:
153 p. 4, 6Nity, bolce, śruby, nakrętki i podkładki.

winno być:

Pozycja taryfy celnej:Nazwa towaru:
153 pp. 4, 5, 6Nity, bolce, śruby, nakrętki i podkładki.