Sprostowanie błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.93.718

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 1933 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 listopada 1933 r.
w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.

Na podstawie art. 6 pkt. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) prostuję w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 685) błędy następujące:
w § 1 pkt. VI 4) w wierszu szóstym, zamiast wyrazu "Brzezinach" wstawić należy wyrazy "Tomaszowie Mazowieckim";

w § 1 pkt. VI 5) w wierszu piątym, zamiast liczby "16 (szesnaście)" wstawić należy "17 (siedemnaście)".