Sprostowanie błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.28.193

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1939 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 marca 1939 r.
o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice Państwa.

Na podstawie art. 5 ust. (1) pkt 4) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423) prostuje się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r., wydanym w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Spraw Zagranicznych i Spraw Wojskowych, w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice Państwa (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 489) błąd następujący:
we wzorze Nr 3 do § 20 (str. 1151) nad obu wzorami pieczęci zamiast wyrazów "średnica 3,5 cm" powinno być: "średnica 2,5 cm - 3,5 cm".