Sprostowanie błędu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 24 marca 1928 r. w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z obszarów Związku Socjalistycznych Republik Rad, Łotwy i Litwy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.78.695

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 1928 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRÓW: ROLNICTWA, SKARBU I KOMUNIKACJI
z dnia 23 czerwca 1928 r.
o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 24 marca 1928 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z obszarów Związku Socjalistycznych Republik Rad, Łotwy i Litwy.

Na podstawie art. 5 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 3, poz. 18) podaje się do wiadomości, że w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 24 marca 1928 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z obszarów Związku Socjalistycznych Republik Rad, Łotwy i Litwy (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 411):
w § 2 w ustępie ostatnim po wyrazach: "winny być bez przeładowania skierowane do stacji" zamiast "wejściowej" powinno być: "wyjściowej".