Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.30.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 1919 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprostowania błędu w przepisach wykonawczych do dekretu Naczelnika Państwa w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Suwałkach. (Dz. Praw № 20, poz. 231).

Artykuł 2 wiersz 1 przepisów wykonawczych do dekretu Naczelnika Państwa w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Suwałkach, ogłoszonych w Dzienniku Praw № 20, pozycja 231, zamiast "Skład sądu okręgowego w Białej..." winien opiewać właściwie "Skład sądu okręgowego w Suwałkach...".
Warszawa, dnia 27 marca 1919 r.