Sprostowanie błędu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.71.355

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 1958 r.
o sprostowaniu błędu.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 64, poz. 312) w pkt 207 skreśla się błędnie zamieszczone na końcu następujące wyrazy:
"młodocianym do lat 16 - wszelkie prace w zakładach gastronomicznych i żywienia zbiorowego."