Sprostowanie błędów: w ustawie o majątkach opuszczonych i porzuconych, w dekrecie o pomiarach kraju i organizacji miernictwa oraz w załączniku do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów o kosztach sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.24.144

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 1945 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 czerwca 1945 r.
o sprostowaniu błędów: w ustawie o majątkach opuszczonych i porzuconych, w dekrecie o pomiarach kraju i organizacji miernictwa oraz w załączniku do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów o kosztach sądowych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423) prostuje się następujące błędy:
1)
w ustawie z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 97):
a)
w art. 2 § 1 po wyrazach "a w chwili wejścia w życie" zamiast "niniejszego dekretu" powinno być "niniejszej ustawy";
b)
w art. 2 § 1 po wyrazach "osób, które zbiegły" zamiast "od nieprzyjaciela" powinno być "do nieprzyjaciela";
c)
w art. 6 § 2 w zdaniu drugim po wyrazach "Głównego Urzędu Tymczasowego" należy wstawić wyrazy "Zarządu Państwowego";
d)
w art. 37 zamiast "w art. 14" powinno być "w art. 13";
e)
w art. 38 zamiast "w art. 14" powinno być "w art. 13";
f)
w art. 42 zamiast "dekretu z dnia 14 grudnia" powinno być "z dnia 12 grudnia".
2)
W dekrecie z dnia 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) w art. 3 pkt a zamiast wyrazów "z wyjątkiem tych pomiarów stosowanych" powinno być "z wyjątkiem pomiarów stosowanych";
3)
w załączniku do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1945 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów o kosztach sądowych (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 89) w art. 99 ust. 2 po słowach: "zwolnienie od opłaty stemplowej" dodaje się słowo "nie".