Sprostowanie błędów w rozporządzeniu z dnia 21 stycznia 1924 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska wyższej służby administracyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.22.246

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1924 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
w przedmiocie sprostowania błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska wyższej służby administracyjnej.

W № 13 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 113 w rozporządzeniu Rady Ministrów o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska wyższej służby administracyjnej należy w § 2 słowa "studjów prawniczych" zastąpić słowami "studjów wyższych".