Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.11.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 1920 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRÓW APROWIZACJI I ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 lutego 1920 r.
w sprawie sprostowania błędów w Rozporządzeniu o przymusowym wykupie żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i przetworów tych zbóż. (Dz. Ustaw Nr 10, poz. 58).

W artykule 2 rozporządzenia o przymusowym wykupie żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i przetworów tych zbóż (Dz. Ustaw № 10, poz. 58) miast dwukrotnie podanego terminu składania deklaracji wskazujących ilość wszystkich posiadanych ziemiopłodów przez wytwórców rolnych, oraz producentów i nieproducentów zamieszkałych w miastach - "15 lutego 1920 r." powinno być - "I marca 1920 r."