Sprostowanie błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.311

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 1938 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 13 maja 1938 r.
o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.

Na podstawie art. 5 ust. (1) pkt 4) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423) prostuje się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 32, poz. 281):

na str. 517, w § 1 w pkt 1) zamiast:

"§§ 2-4, 6, 9, 12, 14-16, 20, 24 i 29 otrzymują brzmienie następujące:" powinno być:

"§§ 2-4, 6, 9, 12, 14-16, 20, 24-29 otrzymują brzmienie następujące:";

na str. 521, w kolumnie drugiej, w wierszu 4 od dołu pod § 28. Wagi. w pkt 1 lit. b) zamiast: "ności do 10 kg włącznie" powinno być: "nośności do 10 kg włącznie".