Sprostowanie błędów w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o określaniu cen aptecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.15.87

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 1935 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 października 1934 r.
o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o określaniu cen aptecznych.

Na podstawie art. 6 pkt. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) prostuje się następujące błędy w taksie aptekarskiej, załączonej do rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o określaniu cen aptecznych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 522):
1)
na str. 1055 w wierszu czwartym od góry przed wyrazem "pulveratum" wstawia się wyraz "boricum";
2)
na str. 1069 w wierszu piątym od dołu w rubryce I zamiast "17" powinno być "10", a w rubryce II zamiast "170" winno być "90";
3)
na str. 1070 w wierszu siódmym od góry zamiast "Jotiolum" powinno być "Jotionum" i w rubryce I zamiast "10" powinno być "17", a w rubryce II zamiast "90" powinno być "170";
4)
na str. 1073 w wierszu trzynastym od dołu w rubryce I zamiast "15" powinno być "13";
5)
na str. 1076 w wierszu dwudziestym siódmym od góry przed wyrazem "Kreosoti" wstawia się wyraz "Pilulae";
6)
na str. 1082 w wierszu osiemnastym od dołu, zamiast "Mamamelidis" powinno być "Hamamelidis";
7)
na str. 1083 w wierszu jedenastym od góry przed wyrazem "Sabinae" wstawia się znak "+".