Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.15.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 1967 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 kwietnia 1967 r.
o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1966 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) w tabelach wysokości rocznych opłat za karty podatkowe, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1966 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników (Dz. U. Nr 33, poz. 201), prostuje się następujące błędy:
1) w tabeli nr 1 lp. 42 lit. b) w kolumnie 7 zamiast liczby "1.360" powinna być liczba "1.860",
2) w tabeli nr 2 lp. 17 w kolumnie 5 zamiast liczby "9.000" powinno być "9.000*)".