Sprostowanie błędów w przekładzie konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.101.861

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 1932 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 22 sierpnia 1932 r.
o sprostowaniu błędów w przekładzie konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dn. 24 kwietnia 1929 roku.

Na podstawie art. 6 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu, ustalonem art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) prostuje się błędy w przekładzie polskim konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 55, poz. 537), a mianowicie: na stronie 1077 w wierszu 14 i 15 od dołu i na str. 1080 w wierszu 28 i 29 od dołu zamiast "i tytuł weterynarza urzędnika państwowego lub przez państwo upoważnionego" winno być "i charakter służbowy państwowego lub przez państwo upoważnionego lekarza weterynaryjnego";
na stronie 1078 w 3 wierszu od góry i na str. 1081 w wierszu 4 i 5 od góry zamiast "zarazy świń lub cholery drobiu" winno być "pomoru świń lub pomoru kur".