Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.30.259

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 1919 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w przedmiocie sprostowania błędów w dekrecie o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie b. Królestwa Kongresowego (Dz. Praw № 14, poz. 175).

W artykule 1 dekretu o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie b. Królestwa Kongresowego, wiersz 3, po wyrazach "a z" winno być "mocy". W artykule 7 tegoż dekretu, ustęp ostatni, po wyrazach "dwuch wyborców" winno być "i t. d.".
Warszawa, dnia 27 marca 1919 r.