Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.53.338

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1919 r.

OBWIESZCZENIE
w przedmiocie sprostowania błędów w dekrecie o rejestrze handlowym (Dz. Praw № 14 - 1919 r. poz. 164) i w dekrecie o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz. Praw № 15 - 1919 r. poz. 201).

1. W dekrecie o rejestrze handlowym w art. 3 w wierszu 3-im zamiast: "ad 1, 2, 6, 9" powinno być: "ad 1, 2, 6, 7, 8 i 9".
2. W dekrecie o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 20, - pierwszy wyraz tego artykułu zamiast "uchwała" winien brzmieć "umowa".