Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.28.319

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 2001 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 2001 r.
o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) prostuje się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) następujące błędy:
1) w art. 31 w ust. 3 zamiast wyrazu "by" powinien być wyraz "być";
2) w art. 93 w ust. 1 zamiast wyrazu "organizacyjne" powinien być wyraz "organizacyjnie".