Sprostowanie błędów. - Dz.U.1993.101.466 - OpenLEX

Sprostowanie błędów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.101.466

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 1993 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 października 1993 r.
o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostuje się następujące błędy:
1.
W taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 51, poz. 235, Nr 56, poz. 253 i Nr 79, poz. 369):
1)
w tekście "Ogólne reguły dotyczące wysokości stawek celnych":
a)
w pkt 2 lit. b) zamiast "w załączniku nr 3" powinno być "w załączniku nr 4",
b)
w pkt 3 lit. b) zamiast "pkt 2 lit. a)" powinno być "pkt 3 lit. a)",
2)
w kolumnie "Kod PCN" zamiast kodu PCN "1211 99 80 0" powinien być kod PCN "1211 90 80 0",
3)
pozycja towarowa określona kodem PCN 1806 20 80 0 zamiast brzmienia:
Pozycja Kod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.kraje DEVkraje LDC
1806 20 80 0- - - Polewa

czekoladowa

smakowa

powinna mieć brzmienie:

Pozycja Kod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.kraje DEVkraje LDC
1806 20 80 0- - - Polewa

czekoladowa

smakowa ....

-30+ DCC
4)
pozycja towarowa określona kodem PCN 2707 60 00 0 zamiast brzmienia:
Pozycja Kod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.kraje DEVkraje LDC
2707 60 00 0- Fenole .........

powinna mieć brzmienie:

Pozycja Kod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.kraje DEVkraje LDC
2707 60 00 0- Fenole ..........-301510,50
5)
w pozycjach towarowych określonych kodem PCN: 2705 00 00 0, 2711 11 00 0, 2711 21 00 0, 2711 29 00 0 w kolumnie "Jedn. miary" zamiast "mln l" powinno być "tys. m3",
6)
w dziale 28 pod pozycją towarową określoną kodem PCN 2805 40 90 0 zamiast "II KWASY NIEORGANICZNE I NIEORGANICZNE ZWIĄZKI TLENOWE METALI" powinno być "II KWASY NIEORGANICZNE I NIEORGANICZNE TLENOWE ZWIĄZKI NIEMETALI",
7)
pozycja towarowa określona kodem PCN 2933 69 10 0 zamiast brzmienia:
Pozycja Kod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.kraje DEVkraje LDC
2933 69 10 0- - - Atrazyna (ISO);

propazyna (ISO);

symazyna (ISO);

sześciowodoro-1, 3,

5- trójnitro -1, 3,

5-trójazyna

(heksogen,

trójmetylenotrójni-

troamina)

powinna mieć brzmienie:

PozycjaKod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.Kraje DEVkraje LDC
2933 69 10 0- - - Atrazyna

(ISO);

propazyna

(ISO);

symazyna

(ISO);

sześciowodoro-

1, 3, 5-

trójnitro-1,

3, 5-trójazyna

(heksogen,

trójmetyleno-

trójnitroami-

na) .........

-301510,50
8)
pozycje towarowe określone kodem PCN 4010 99 10 0 i 4010 99 90 0 zamiast brzmienia:
Pozycja Kod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.kraje DEVkraje LDC
4010 99 10 0- - - Pasy

napędowe

synchroniczne

lub materiały na

pasy ..........

4010 99 90 0- - - Pozostałe .....

powinny mieć brzmienie:

PozycjaKod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.kraje DEVkraje LDC
4010 99 10 0- - - Pasy napędowe

synchroniczne

lub materiały

na pasy

-301510,50
4010 99 90 0- - - Pozostałe .....-301510,50
9)
pozycja towarowa określona kodem PCN 4011 99 zamiast brzmienia:
PozycjaKod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.kraje DEVkraje LDC
4011 99 0- - Pozostałe: ....szt.301510,50

powinna mieć brzmienie:

Pozycja Kod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.kraje DEVkraje LDC
4011 99 0- - Pozostałe:
10)
w pozycjach towarowych określonych kodem PCN: 7002 32 00 0, 7013 32 00 0, 7017 20 00 0 i 7020 00 30 0 w kolumnie "Wyszczególnienie" zamiast "5 x 10E-6/K" powinno być "5 x 10-6/K,
11)
pozycja towarowa określona kodem PCN 7207 12 10 0 zamiast brzmienia:
PozycjaKod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.kraje DEVkraje LDC
7207 12 10 0- - - Walcowane lub

otrzymane przez

odlewanie

ciągłe (ECSC)

............

powinna mieć brzmienie:

Pozycja Kod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.kraje DEVkraje LDC
7207 12 10 0- - - Walcowane

lub otrzymane

przez

odlewanie

ciągłe

(ECSC) ......

-4020
12)
w kolumnie "Kod PCN" pod pozycją określoną kodem PCN 8415 10 00 0 nie powinien być zamieszczony numer kodu PCN 8415 80",
13)
w pozycjach towarowych określonych kodem PCN: 9606 10 00 0, 9606 21 00 0, 9606 22 00 0, 9606 29 00 0 i 9606 30 00 0 w kolumnie "Jedn. miary" zamiast "tuz" powinno być "tys. tuz".
2.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier (Dz. U. Nr 56, poz. 254):
1)
w załączniku do Dziennika Ustaw Nr 56, poz. 254 z dnia 30 czerwca 1993 r. na stronie 1 zamiast "Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia czerwca 1993 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 254)" powinno być "Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 254)",
2)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
pod pozycją towarową określoną kodem PCN 3809 92 00 0 powinna być zamieszczona pominięta pozycja towarowa określona kodem PCN 3809 93 00 0 w brzmieniu:
PozycjaKod PCNWyszczególnienieStawka celna
3809 93 00 0- - W rodzaju stosowanych w przemyśle

skórzanym lub w przemysłach podobnych ....

0
b)
w kolumnie "Kod PCN" zamiast kodu PCN 5002 00 70 0 powinien być kod PCN 5002 00 00 0,
c)
w kolumnie "Kod PCN" zamiast kodu PCN 8542 20 90 0 powinien być kod PCN 8542 20 80 0,
3)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
nie powinna być zamieszczona pozycja towarowa określona kodem PCN 8471 20 w brzmieniu:
PozycjaKod PCNWyszczególnienieStawka celna
8471 20- Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania

danych, zawierające w tej samej obudowie co

najmniej jednostkę centralną oraz urządzenie

wejściowe i wyjściowe, samodzielne lub

stanowiące część układu:

b)
w kolumnie "Kod PCN" zamiast kodu PCN "8542 20 90 0" powinien być kod PCN "8542 20 80 0",
3.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów (Dz. U. Nr 56, poz. 257) nie powinna być zamieszczona pozycja towarowa określona kodem PCN 2204 29 90 0 w brzmieniu:
PozycjaKod PCNWyszczególnienie
*2204 29 90 0- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 20% obj.1)

oraz pod tabelą w pkt1) nie powinien być zamieszczony numer kodu PCN "*ex 2204 29 90 0".

4.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz. U. Nr 57, poz. 264):
1)
pozycje towarowe określone kodem PCN: 0406 10 20 0 i 0406 10 80 0 zamiast brzmienia:
PozycjaKod PCNWyszczególnienieStawka celna
ex 0406 10 20 0- - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 40%1

ex 0406 10 80 0- - Pozostały1

powinny mieć brzmienie:

PozycjaKod PCNWyszczególnienieStawka celna
ex 0406 10 20 0- - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 40%1

25
ex 0406 10 80 0- - Pozostały125
2)
pod pozycją towarową określoną kodem PCN 0406 90 19 0 powinny być zamieszczone pominięte pozycje towarowe określone kodem PCN: 0406 90 23 0 i 0406 90 27 0 w brzmieniu:
PozycjaKod PCNWyszczególnienieStawka celna
0406 90 23 0- - - Edam25
0406 90 27 0- - - Butterkäse25
3)
w pozycji towarowej określonej kodem PCN 2204 21 90 0 w kolumnie "Stawka celna" zamiast "+ 2 ECU%" powinno być " + 2 ECU%/hl",
4)
pod pozycją towarową określoną kodem PCN 2708 20 00 0 powinny być zamieszczone pominięte pozycje towarowe określone kodem PCN: 2709 00 10 0 i 2709 00 90 0 w brzmieniu:
PozycjaKod PCNWyszczególnienieStawka celna
27092709 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe (ropa naftowa):
2709 00 10 0- Kondensaty gazu naturalnego0
2709 00 90 0- Pozostałe0
5)
pod pozycją towarową określoną kodem PCN 4802 60 90 0 powinny być zamieszczone pominięte pozycje towarowe określone kodem PCN: 4901 10 00 0, 4901 91 00 0, 4901 99 00 0 i 4902 90 00 0 w brzmieniu:
PozycjaKod PCNWyszczególnienieStawka celna
49014901Drukowane książki, broszury, ulotki i podobne materiały drukowane, w pojedynczych arkuszach lub w innej formie:
4901 10 00 0- W pojedynczych arkuszach, również składane0
- Pozostałe:
4901 91 00 0- - Słowniki i encyklopedie oraz ich seryjne

odcinki

0
4901 99 00 0- - Pozostałe0
49024902Gazety, dzienniki i czasopisma, ilustrowane lub nie, zawierające materiały reklamowe:
4902 90 00 0- Pozostałe0
6)
w kolumnie "Kod PCN" zamiast kodu PCN 8542 20 90 0 powinien być kod PCN 8542 20 80 0.
5.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier (Dz. U. Nr 58, poz. 265):
1)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pozycji towarowej określonej kodem PCN 2208 50 99 0 w kolumnie "Stawka celna w ramach kontyngentu" zamiast "76,5 minimum 0,81 ECU/hl + 0,81 ECU%/hl" powinno być "76,5 minimum 8,1 ECU/hl + 0,81 ECU%/hl",
2)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia pod pozycją towarową określoną kodem PCN 8483 10 51 0 powinna być zamieszczona pominięta pozycja towarowa określona kodem PCN 8483 10 53 0 w brzmieniu:
PozycjaKod PCNWyszczególnienie
8483 10 53 0- - - - - Ze stali kutej matrycowo