§ 6. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. - Dz.U.2019.1179 - OpenLEX

§ 6. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1179

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.