§ 4. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. - Dz.U.2019.1179 - OpenLEX

§ 4. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1179

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
§  4. 
Do sprawozdań z wykonywania przez organ właściwy zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za czerwiec 2019 r. stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.