§ 1. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. - Dz.U.2019.1179 - OpenLEX

§ 1. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1179

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz terminy i sposób przekazywania tych sprawozdań.