§ 7. - Sposób wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.146.874

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2011 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.