§ 6. - Sposób wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.146.874

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2011 r.
§  6.
Centralne punkty dostępu, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, mają dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych VIS za pośrednictwem aplikacji WWW VIS.