§ 5. - Sposób wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.146.874

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2011 r.
§  5.
1.
Dokonywanie wpisów danych VIS oraz wglądu do danych VIS przez użytkowników indywidualnych oraz użytkowników instytucjonalnych następuje za pośrednictwem wydzielonej sieci teleinformatycznej.
2.
Użytkownicy indywidualni oraz użytkownicy instytucjonalni uwierzytelniają się w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) przy użyciu dwukierunkowego protokołu SSL za pomocą certyfikatów cyfrowych wydanych przez dedykowane PKI.
3.
Systemy teleinformatyczne użytkowników instytucjonalnych komunikują się z KSI VIS za pomocą komunikatów, których format jest zdefiniowany w specyfikacji interfejsu KSI VIS.