§ 4. - Sposób wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.146.874

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2011 r.
§  4.
Wpisów danych VIS oraz wglądu do danych VIS dokonuje się za pomocą:
1)
aplikacji WWW VIS z wykorzystaniem protokołu https oraz bezpiecznego połączenia VPN - w przypadku użytkownika indywidualnego;
2)
systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem protokołu https oraz bezpiecznego połączenia VPN - w przypadku użytkownika instytucjonalnego.