§ 2. - Sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.131.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2004 r.
§  2.
Główny Lekarz Weterynarii:
1)
przekazuje Prezesowi Agencji oraz podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych wykaz pracowników Inspekcji, którzy zostali upoważnieni do dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz do rejestrów koniowatych, zwanych dalej "upoważnionymi pracownikami Inspekcji";
2)
zwraca się do Prezesa Agencji oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.