§ 1. - Sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.131.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób współpracy:
a)
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją",
b)
podmiotów prowadzących rejestry koniowatych

- z organami Inspekcji Weterynaryjnej, zwanymi dalej "Inspekcją";

2)
sposób i zakres dokonywania korekt i uzupełnień w rejestrach koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.