§ 2. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe. - Dz.U.1974.49.304 - OpenLEX

§ 2. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.49.304

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.
§  2.
1. 1
Stawki taryfowe, z wyjątkiem stawek służących do wymiaru składki za ubezpieczenie trzody chlewnej, ustala się za okres roczny.
2.
W taryfie można ustalić specjalną skalę stawek za okresy ubezpieczenia, trwające krócej niż jeden rok.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.