§ 7. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
§  7.
Składki za obowiązkowe ubezpieczenia wymierza się według obowiązujących taryf za rok kalendarzowy.