§ 2. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
§  2.
1.
Stawki taryfowe ustala się za okres roczny.
2.
Taryfa może ustalić specjalną skalę stawek za ubezpieczenia, trwające krócej niż jeden rok.