§ 11. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
§  11.
1.
Wymiaru składki można dokonać tylko z okresu ostatnich trzech ubiegłych lat kalendarzowych.
2.
PZU może potrącić z odszkodowania należne, a nie uiszczone przez płatnika składki za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe lub osobowe.