§ 6. - Sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.99 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r.
§  6. 
Wzór logo rodziny wielodzietnej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.