§ 4. - Sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.99 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r.
§  4. 
Wzór Karty jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.